VITODENS 111-W

-do pracy stałotemperaturowej
lub pogodowej
– z urządzeniem pomocniczym
do montażu natynkowego:
uchwyt ścienny (krzyżak)
z kompletną armaturą odcinającą
i zaworem gazowym
– do pracy z indywidualnym
systemem spalinowym
(z zasysaniem
powietrza
do spalania
z pomieszczenia
lub z zewnątrz)

Vitodens 111-W
Gazowy kompaktowy
kocioł kondensacyjny
z zasobnikiem ładowanym
warstwowo o poj. 46 litrów,
z urządzeniem pomocniczym
do montażu natynkowego.

Możliwy montaż. Zapytaj o szczegóły

Wybierz adres dostawy

Kategoria: