Rury wielowarstwowe typu: PEXb/Al./PEXb LASER wykonane z polietylenu usieciowanego oddzielonego warstwą aluminium w otulinie izolacyjnej PE 6mm w kolorze niebieskim lub czerwonym. Charakteryzują się długoterminową żywotnością oraz bardzo łatwą i wygodną instalacją. Współpracują ze złączkami z końcówkami zaciskowymi lub zaprasowywanymi. Rury te przeznaczone są do wewnętrznych instalacji wodociągowych, centralnego ogrzewania lub chłodzenia oraz ciepła technologicznego i instalacji przemysłowych. Otulina izolacyjna PEF EN14313-ST(+)95- ST(-(65) -MU3500-WS05

RURA WIELOWARSTWOWA PE-Xb/Al/-PE-Xb W OTULINIE IZOL.PE

4.50 13.60 

• Przeznaczone są do wewnętrznych instalacji wodo-
ciągowych, centralnego ogrzewania lub chłodzenia
oraz ciepła technologicznego i instalacji
przemysłowych
• Materiał: polietylen usieciowany oddzielony warstwą
aluminium
• Otulina izolacyjna PEF EN14313-ST(+)95- ST(-(65)
-MU3500-WS05 w kolorze czerwonym lub niebieskim
• Długoterminowa żywotność oraz bardzo łatwy i
wygodna instalacja
• Współpracują ze złączkami z końcówkami
zaciskowymi lub zaprasowywanymi
• Konstrukcja PE-Xb/Al/PE-Xb
• Uwalnianie substancji niebezpiecznych (otulina) NBD
• Przewodność cieplna λ40: 0,036W/(mK)
• Parametry dla klas zastosowania : ciśnienie projek-
towe, temperatura projektowa/maks: Klasa 1: 10 bar,
60°C/80°C; Klasa 2: 10 bar, 70°C/80°C; Klasa 4: 10
bar, 60°C/70°C; Klasa 5: 6 bar, 80°C/90°C

Możliwy montaż. Zapytaj o szczegóły

Wybierz adres dostawy

Kategoria: SKU: Brak danych
Marka:DIAMOND